Całkowita długość rzeki wynosi 172 km. Główne dopływy Pasłęki wraz z powierzchniami ich zlewni. Obszar źródłowy: Pasłęka wypływa z jeziora Pasłęk znajdującego się w pobliżu wsi Gryźliny w gminie Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko – mazurskie.

Pasłęka to typowa rzeka pojezierna. Jej źródła znajdują się w okolicach Olsztynka, pomiędzy miejscowościami: Stawiguda i Gryźliny. Dolina początkowo jest płytka. Od jeziora Wymój staje się wyraźniejsza, głęboko wcięta. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego, na północ od Braniewa w województwie warmińsko-mazurskim. Długość rzeki wynosi ok. 169 km, maksymalna głębokość dochodzi do 2 metrów, z 4 metrowymi głęboczkami.
W odcinku ujściowym rzeka płynie w obwałowaniu ze względu na zagrożenie powodziowe od wód Zalewu Wiślanego.

Do ujścia do Zalewu Wiślanego Pasłęka razem z małymi dopływami (Młynówka, Biebrza, Czerwony Rów i Lipówka) odprowadza wody z terenów torfowych i bagiennych, razem z systemem rowów melioracyjnych. Rzeka Pasłęka od źródeł aż do ujścia do Zalewu Wiślanego stanowi utworzony zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego, Rezerwat Przyrody „Ostoja Bobra na rzece Pasłęce”.

Na całej swojej długości Pasłęka posiada odcinki o szybkim nurcie, ze stromymi brzegami, piaszczystym i kamienistym dnie.

Otoczenie stanowią malownicze lasy oraz dziewicze tereny. Brzegi rzeki w znacznej długości są naturalnie ukształtowane przez nurt wody. Znajdują się w nich liczne wymyte dołki i jamy, zwłaszcza na zakolach, stanowiąc doskonałe kryjówki dla ryb. Rzeka Pasłęka każdego roku zarybiana jest pstrągiem potokowym i lipieniem.

Wędkowanie możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie.

Zródło- http://www.wedkarstwo.olsztyn.pl/lowiska/rzeka-pasleka/ , pobrane w dn. 19.03.2019