instagram   EU POZIOM Kolor 

kontakt/rezerwacja

W celu kontaktu/rezerwacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego

Dane kontaktowe:

Sylwester Urbanowski

14-526 Płoskinia

Płoskinia 1d

tel 660 680 789

e-mail l.s.urbanowscy@vp.pl

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. INKUBATOR BRANIEWO